Skip links

O ESG Impact Network

Stowarzyszenie ESG Impact Network to organizacja reprezentująca przedsiębiorstwa i organizacje zaangażowane w kwestie zrównoważonego rozwoju i raportowania ESG oraz podmiotów będących w łańcuchach wartości firm objętych obowiązkiem raportowania.

O nas
O nas

O ESG Impact Network

Stowarzyszenie ESG Impact Network to organizacja reprezentująca przedsiębiorstwa i organizacje zaangażowane w kwestie zrównoważonego rozwoju i raportowania ESG oraz podmiotów będących w łańcuchach wartości firm objętych obowiązkiem raportowania.

O nas

Prowadzimy działalność szkoleniową, doradczą, edukacyjną i komunikacyjną na temat zrównoważonego rozwoju firm oraz raportowania ESG (Environment Social Governance) z uwzględnieniem obowiązujących i planowanych regulacji Unii Europejskiej i prawodawstwa krajowego. Powołujemy się na dyrektywę CSRD oraz europejską taksonomię jako ważne inicjatywy prawne, coraz mocniej wpływające na działalność polskich firm.

Zapewniamy szeroki networking i dostęp do wiedzy. Nasza działalność jest nastawiona na reprezentowanie punktu widzenia małych i średnich firm w kontekście raportowania ESG oraz promowanie odpowiedzialnych postaw biznesowych dużych firm. Szerzymy wiedzę nt. wymagań dotyczących łańcucha dostaw, w tym dla firm niemieckich i ukraińskich, które chcą utrzymywać relacje biznesowe z Polską.

Jako ESG Impact Network, realizujemy swoje cele m.in. poprzez podejmowanie działań PR i Public Affairs, propagowanie i organizowanie wymiany doświadczeń, w szczególności poprzez organizację wyjazdów, warsztatów, prelekcji, organizowanie konferencji, seminariów, szkoleń i wykładów, organizowanie imprez promujących zrównoważony rozwój, prowadzenie działalności wydawniczej, promowanie i wspieranie postaw proekologicznych wśród pracodawców, współpracę z rządem i samorządami.

Założycielki

Anna Kornecka

Anna Kornecka

Prezeska

Była wiceminister w Ministerstwie Rozwoju, Pracy i Technologii, pomysłodawczyni i współautorka „Dekalogu Polskiej Transformacji Energetycznej”, b. dyrektorka Instytutu Stowarzyszenia Program Czysta Polska.

Radca prawny, ekspertka specjalizująca się w takich tematach jak: zielona energia, efektywność energetyczna, ekologia i zrównoważony rozwój biznesu.

Propagatorka energetyki obywatelskiej i rozwoju OZE w Polsce. Odpowiedzialna ds. za przygotowanie ustawy o liberalizacji tzw. 10H w energetyce wiatrowej na lądzie, Długoterminowej Strategii Renowacji Budynków, a także cyfryzacji procesu budowlanego.

Aleksandra Majda

Aleksandra Majda

Wiceprezeska

Ekspertka od zrównoważonego rozwoju i greenwashingu. CEO i założycielka agencji Go Green. Strategy & Communication, zajmującej się strategiami ESG dla firm i zieloną komunikacją. Członkini komitetu ds. ESG Krajowej Izby Gospodarczej.

Wspiera komunikacyjnie i doradczo biznes idący w zielonym kierunku, popularyzuje cele agendy ONZ, pomaga we wdrażaniu koncepcji zrównoważonego rozwoju biznesu i ESG, promuje i wspiera postawy proekologicznych wśród pracodawców. Wykłada kwestie zrównoważonego rozwoju na uczelniach wyższych.

Była dyrektorką Zarządu Zieleni m.st. Warszawy. Koordynowała komunikację i PR warszawskich biur i jednostek zajmujących się̨ ekologią i zrównoważonym rozwojem.

Wieloletnia dziennikarka TVN24, Rzeczpospolitej i PAP.

Marta Wrembel

Marta Wrembel

Wiceprezeska

Założycielka i CEO firmy szkoleniowo-doradczej Responsible Business Solutions. Przygotowuje strategie zrównoważonego rozwoju, zajmuje się doradztwem oraz szkoleniami z zakresu ESG. Prowadzi i nadzoruje procesy raportowania niefinansowego. Wdraża systemy zarządzania jakością w organizacjach. Posiada doświadczenie w branżach FMCG, automotive, poligrafii, badawczo-rozwojowej, usługowej, chemicznych źródeł prądu, budowlanej, meblowej, wojskowej. Jest członkinią Polskiego Komitetu Technicznego przy Polskim Komitecie Normalizacyjnym, członkinią grupy roboczej ds. należytej staranności Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej, audytorką wiodącą ISO 9001, audytorką BRC oraz IFS. 

O nas

Członkostwo

Dzięki uczestnictwu w działaniach podejmowanych przez Stowarzyszenie ESG Impact Network jego członkowie:

są reprezentowani w kontekście ESG w debacie publicznej
wykazują w swoich sprawozdaniach zaangażowanie społeczne i budowanie partnerskich relacji z organizacjami pozarządowymi w zakresie zrównoważonego rozwoju (ESRS S-1)

wykazują w swoich sprawozdaniach zwiększenie odsetka pracowników spółki przeszkolonych w zakresie zrównoważonego rozwoju, SDGs, ESG i polityki klimatycznej (ESRS G-1)

pogłębiają lub pozyskują wiedzę i umiejętności, w tym szczególnie z obszaru ESG, oraz doskonalą kwalifikacje niezbędne dla wykonywania obowiązków w tym zakresie, podczas odczytów oraz na kursach i szkoleniach, dzięki profesjonalnym i doświadczonym prelegentom i wykładowcom,

uzyskują odpowiedzi na nurtujące problemy zawodowe oraz możliwość podzielenia się swoim spostrzeżeniami i uwagami, integrują się z grupą osób związanych z szeroko rozumianą problematyką ESG i zrównoważonego rozwoju, wzajemnie wspierając się i edukując.

Członkowie Stowarzyszenia ESG Impact Network mają prawo do:

bezpłatnego uczestnictwa w systematycznie organizowanych odczytach, otrzymywania rabatów w opłatach za profilowane i wyspecjalizowane szkolenia,

możliwość udziału w organizowanych przez Stowarzyszenie spotkaniach i konferencjach,

korzystania z przygotowanych wyłącznie dla Członków materiałów, udziału w zgromadzeniach i zebraniach Stowarzyszenia, legitymowania się członkostwem.

Napisz do nas

ESG Impact Network

    Wypełniając formularz i klikając przycisk "WYŚLIJ WIADOMOŚĆ" zgadzasz się z naszą Polityką Prywatności.

    Ta strona korzysta z ciasteczek. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się z naszą Polityką Prywatności.

    Zostań członkiem